Hawkesbury: Hawkesbury Race Club Saturday 07, March 2020

Meeting Type: Provincial (TAB MEETING)
Race Index
1 2 3 4 5 6 7 8
Back to top
Rail Position: True
Dual Track Meeting: N
Track Type: Turf
Track Condition: Heavy 8
Weather: Overcast
Penetrometer: 6.15
Track Information:
FinalFields Last Published: Sat 07-Mar-20 10:43AM AEDT
Riders must be declared before: Thu 05-Mar-20 12:00PM AEDT
Scratching close: Sat 07-Mar-20 7:30AM AEDT
Total Number of starters for this meeting (including emergencies) 71
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 HARD EXPECTATIONS BOBS Extra Bonus Scheme Nil Nil
2 SUPRA MARNIUM Nil Nil
3 TRUE MARVEL (FR) Nil Nil
4 OUR BAMBINO Nil Nil
5 POWER AND RHYTHM (NZ) Nil Nil
6 RUSTY HAWK Nil Nil
7 SNOBBY SHORES Nil Nil
8 WHISKEY JACK BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
9 AUNTY BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
10 MAIA NEBULA BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 GRAND BERNINI (NZ) Nil Nil
2 WORLDLY PLEASURE Nil Nil
3 JETGIRL Nil Nil
4 CHEWBACCA Nil Nil
5 DUAL ESCAPE Nil Nil
6 CHARLIE CHAP Nil Nil
7 LADY MAKFI (NZ) Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 SHADOW BRIDGE Nil Nil
2 BARE NAKED LADY Nil Nil
3 KING’S CHAMP BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
4 WILD FORTUNE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
5 VINCI LADY Nil Nil
6 ALL HOLLYWOOD BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
7 PRETORIUS Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 MYSTERY TRICK BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
2 PRIDE OF ADELAIDE Nil Nil
3 AMICA BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
4 OAKSASTAR Nil Nil
5 BULLET STORM Nil Nil
6 SWITCHING TO WIN Nil Nil
7 BLAZING BABE Nil Nil
8 OUR BLUE MOON Nil Nil
9 NODEEL Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 THRIVE IN THE HOME Nil Nil
2 FOXY ROCKET Nil Nil
3 MACCOMO (NZ) Nil Nil
4 MISSILE MAGIC BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
5 NO DOUBT A STAR BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
6 PRINCE OF PUZZLE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
7 RANGES BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
8 REBEL BRO BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
9 SHADOW CRUSH (NZ) Nil Nil
10 EMANATE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
11 FARNESE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
12 FAST ’N’ FORWARD Nil Nil
13 ISABELLA OF ARAGON (NZ) Nil Nil
14 JAYWALKER BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
15e SAILING ALONG Nil Nil
16e MISS FORTUITOUS Nil Nil
17e SONGSHEET BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 CATHARS BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
2 DREAMING OF GOLD Nil Nil
3 YOU EXCITE ME Nil Nil
4 PINK PATINA Nil Nil
5 DIVA BELLA Nil Nil
6 BOTTOMS UP BABE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
7 VINAIGRETTE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
8 WANDA BEACH BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
9 DANAAT Nil Nil
10 GLOBAL CHALLENGE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
11 MILAWA Nil Nil
12 MOINDA Nil Nil
13 REIBY REDEX Nil Nil
14 SEGRILL BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 SECRETIVELY BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
2 APOLLO PRINCE (NZ) Nil Nil
3 NUCLEAR SUMMIT Nil Nil
4 INDUSTRIAL BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
5 SPARTAN BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
6 DETERGE BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
7 ATOMIC SUNRISE Nil Nil
8 FIGHTING FAITH Nil Nil
9 GIN RUNNER Nil Nil
10 TRAJECTION BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
11 FIGHT THE KNEAD Nil Nil
12 SAINT AY Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 ALBERT’S NO PUSSY Nil Nil
2 HIGHLY DESIRED Nil Nil
3 ESTEEM SPIRIT Nil Nil
4 GREAT DANGER Nil Nil
5 CELER Nil Nil
6 SHAPUR Nil Nil
7 I’M A LEGEND Nil Nil
8 MUNICH Nil Nil
9 IT’S SO OBVIOUS Nil Nil
10 WILD ABOUT HER Nil Nil
11 INTRINSIC Nil Nil
12 ENCHANTED HEART BOBS Silver Bonus Scheme Nil Nil
13 ACCOY Nil Nil
14 MOANA JEWEL (NZ) Nil Nil
15 MUSUME Nil Nil
16 VIVE MARIE (GER) Nil Nil
17e ROCK SONIC Nil Nil
18e KARMAZONE Nil Nil
19e HERCULES MO Nil Nil
20e TOROSO Nil Nil