Moruya: Moruya Jockey Club Inc Monday 21, January 2019

Meeting Type: Country (TAB MEETING)
Race Index
1 2 3 4 5 6 7 8
Back to top
Rail Position: Out 3m from 1000m to 350 then cutaway
Dual Track Meeting: N
Track Type: Turf
Track Condition: Good 4
Weather: Fine
Penetrometer:
Track Information:
FinalFields Last Published: Mon 21-Jan-19 10:15AM AEDT
Riders must be declared before: Thu 17-Jan-19 12:00PM AEDT
Scratching close: Mon 21-Jan-19 7:30AM AEDT
Total Number of starters for this meeting (including emergencies) 75
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 LIVING DOLL Nil Nil
2 DAMAGIC Nil Nil
3 ROMEO VELLA Nil Nil
4 LORD BOULEVARD Nil Nil
5 LYTAFYRE Nil Nil
6 SMART REMARK Nil Nil
7 DENESC Nil Nil
8 AIDAN ANTHONY Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 DIRECT DEFAULT Nil Nil
2 FROZE Nil Nil
3 KRUPTABLE Nil Nil
4 GREYT WEEKEND BOBS Bonus Scheme Nil Nil
5 PROSE ’N’ CONS BOBS Bonus Scheme Nil Nil
6 SPICY MENU BOBS Bonus Scheme Nil Nil
7 METRO MISSILE Nil Nil
8 MILAMOO Nil Nil
9 NED’S KELLY Nil Nil
10 SENTEIN Nil Nil
11 GLAMOUR CRUISE BOBS Bonus Scheme Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 SHADY DIAMOND Nil Nil
2 FARAGE BOBS Bonus Scheme Nil Nil
3 BOSTON IVY Nil Nil
4 SARZANA BOBS Bonus Scheme Nil Nil
5 WHO’S SHOUT BOBS Bonus Scheme Nil Nil
6 ALL TIARA BOBS Bonus Scheme Nil Nil
7 BARBARA MARY Nil Nil
8 PATEE CAT Nil Nil
9 ROND DE JAMBE Nil Nil
10 STAR EAGLE BOBS Bonus Scheme Nil Nil
11 TWO SEAS BOBS Bonus Scheme Nil Nil
12 WORRIGEE STAR BOBS Bonus Scheme Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 BELLEGANO Nil Nil
2 DUTCHESSE MOSHE Nil Nil
3 GARROS Nil Nil
4 TAG AND RELEASE Nil Nil
5 TE ATA Nil Nil
6 ETHANICITY Nil Nil
7 WHISPERED PRAYER Nil Nil
8 NOT BOSSY Nil Nil
9 PINK MOSCATO Nil Nil
10 CITY OF SHADOWS Nil Nil
11 DEPRECIATION Nil Nil
12 DANCE HARDER SON Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 LEVEE BANK Nil Nil
2 CHARLIE ROYALE Nil Nil
3 COUNT DEKRONER Nil Nil
4 EQUAL BALANCE Nil Nil
5 ATHONIS (NZ) Nil Nil
6 FERMANAGH LAD Nil Nil
7 TIGER BY THE TALE Nil Nil
8 JANIS Nil Nil
9 FEISTY FOX Nil Nil
10 MALACHI CRUNCH Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 CATCH THE CULPRIT Nil Nil
2 RESORT Nil Nil
3 ROMANCE CAN COSTA Nil Nil
4 THE BLUES BROTHER Nil Nil
5 TYRES ARE CRUCIAL BOBS Extra Bonus Scheme Nil Nil
6 CONFIDENTIAL Nil Nil
7 FIRST COURRIER Nil Nil
8 LE SACRE BLUR BOBS Extra Bonus Scheme Nil Nil
9 COOLAMINE Nil Nil
10 BIODYNAMIC (IRE) Nil Nil
11 BENDETHERA Nil Nil
12 TIPTA TANTIVY Nil Nil
13 GEORGIAN COURT Nil Nil
14 THE POTATO PONTIFF Nil Nil
15e GRASP Nil Nil
16e SOMOSO Nil Nil
17e DASHTORUSH Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 GREEN SWEET (USA) Nil Nil
2 D’BEAK Nil Nil
3 ANIMALIA Nil Nil
4 CLASS CLOWN Nil Nil
5 LE CAVALIER Nil Nil
6 NAGGING Nil Nil
7 ARDANZA Nil Nil
8 TAG AND RELEASE Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 SAFE LANDING Nil Nil
2 SAYCANYOUSEE Nil Nil
3 SUNDAY POET BOBS Bonus Scheme Nil Nil
4 AIRFREE Nil Nil
5 REVITUP REDNUT Nil Nil
6 AND THERE IS MORE Nil Nil
7 UPPER HOUSE Nil Nil
8 CLASSIC CONQUEST Nil Nil
9 INTERVENTIONS Nil Nil
10 FLEETING PRINCESS Nil Nil
11 HEAVEN ON EARTH Nil Nil
12 LAURIZ Nil Nil
13 SUNDAY HUSTLER Nil Nil
14 DEPRECIATION Nil Nil