Scone: Scone Racing Club Sunday 18, March 2018

Meeting Type: Country (TAB MEETING)
Race Index
1 2 3 4 5 6 7 8
Back to top
Rail Position: True
Dual Track Meeting: N
Track Type: Turf
Track Condition: Good 4
Weather: Fine
Penetrometer:
Track Information:
FinalFields Last Published: Fri 16-Mar-18 2:03PM AEDT
Riders must be declared before: Thu 15-Mar-18 12:00PM AEDT
Scratching close: Sun 18-Mar-18 7:30AM AEDT
Total Number of starters for this meeting (including emergencies) 101
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 ARUBA BOBS Bonus Scheme Nil Nil
2 ALL ACCOMPLISHED BOBS Bonus Scheme Nil Nil
3 AUGUSTA IN APRIL Nil Nil
4 ZU MANTUA Nil Nil
5 CHOSEN HEIR BOBS Bonus Scheme Nil Nil
6 OAKFIELD CHAPARRAL BOBS Bonus Scheme Nil Nil
7 THE SAVANT (NZ) Nil Nil
8 I WEAR PRADA Nil Nil
9 GACELA Nil Nil
10 MASH ’N’ VEG Nil Nil
11 MR BUTCHER Nil Nil
12 STAR BOOM BOBS Bonus Scheme Nil Nil
13 VICISSITUDES Nil Nil
14 ZIZANGGA ZOU Nil Nil
15e OREZIRA Nil Nil
16e ANCASCOCHA Nil Nil
17e WHITE LIONESS Nil Nil
18e WHISKEY APPLE Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 ANOTHER CHAPTER Nil Nil
2 DAPKOS Nil Nil
3 LUCKENBACH TEXAS Nil Nil
4 ME AULD SEGOTIA Nil Nil
5 OUR BOY BOUDI Nil Nil
6 THE NAKED TRUTH Nil Nil
7 POMPOUS BOBS Bonus Scheme Nil Nil
8 SNIPPETS OF RAIN BOBS Bonus Scheme Nil Nil
9 MADAM YOKO Nil Nil
10 SUCH A HUSSY Nil Nil
11 IAMACRUMPET Nil Nil
12 MANNA MIL Nil Nil
13 SHIVER ME TIMBERS BOBS Bonus Scheme Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 QUICK CASH Nil Nil
2 DON FRANCO Nil Nil
3 LADY CHICAGO Nil Nil
4 ZROYA Nil Nil
5 TRADES HALL Nil Nil
6 DIAMOND COURT Nil Nil
7 MUSICAL FAMILY Nil Nil
8 ARTISTIC LICENCE Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 PROGRESSION BOBS Bonus Scheme Nil Nil
2 BRIDYN MAY Nil Nil
3 BANTER Nil Nil
4 I AM YOU ARE Nil Nil
5 ARLETA Nil Nil
6 KASHTAN Nil Nil
7 UNDERCARRIAGE Nil Nil
8 LEAVEN OF MALICE BOBS Bonus Scheme Nil Nil
9 SQUARED Nil Nil
10 STANNIS BARATHEON Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 AL CUBANA Nil Nil
2 BOOLAROO Nil Nil
3 ST LUKE Nil Nil
4 MISTRESS MACE Nil Nil
5 MISS REDOBLE Nil Nil
6 WHAKATANE (NZ) Nil Nil
7 VIHARI BOBS Bonus Scheme Nil Nil
8 NAOKO Nil Nil
9 FLYMIA MISS Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 SHANGATO BOBS Bonus Scheme Nil Nil
2 TABLE MOUNTAIN BOBS Bonus Scheme Nil Nil
3 UNCLE RODRIGUEZ BOBS Bonus Scheme Nil Nil
4 HIGH ON YOU Nil Nil
5 LIPS ’N’ LASHES Nil Nil
6 MINA HARKER Nil Nil
7 PRETTY ’N’ PERFECT Nil Nil
8 MANHATTAN DRIVE Nil Nil
9 MAHERVELLOUS BOBS Bonus Scheme Nil Nil
10 MISS REDOBLE Nil Nil
11 MISSYBEEL (NZ) Nil Nil
12 LAST SIDE Nil Nil
13 SO YOU OUGHTA BOBS Bonus Scheme Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 CAERLESS CHOICE Nil Nil
2 EPIC DECISION Nil Nil
3 DEVLANN Nil Nil
4 SUNCRAZE Nil Nil
5 DE LA HOYA Nil Nil
6 IWATANI (NZ) Nil Nil
7 UNBIASED Nil Nil
8 MY TAGOSON Nil Nil
9 VEGA DE LAGO Nil Nil
10 MR PUMBLECHOOK Nil Nil
11 REMITTANCE Nil Nil
12 PRADA MISS Nil Nil
13 LOVE NONE Nil Nil
14 TRY A LIL HARDER Nil Nil
15e OUR SEBRING Nil Nil
16e BILLS A GOODIE Nil Nil
17e MAJESTIC PEDRILLE Nil Nil
18e INVINCIBLE BOT Nil Nil
No Horse Bonus Gear Changes All Gear
1 INVINCIBLE BOT Nil Nil
2 OUR SEBRING Nil Nil
3 SILVER ART Nil Nil
4 SUGAR DANCE Nil Nil
5 TORIO’S DELIGHT Nil Nil
6 MISTER SMARTEE BOBS Bonus Scheme Nil Nil
7 DON’T DOUBT HER Nil Nil
8 LOVE FOR WILLOW Nil Nil
9 MAJESTIC PEDRILLE Nil Nil
10 MAKFI LASS Nil Nil
11 TIBIDABO Nil Nil
12 UNIQUE SHADOW Nil Nil
13 WHITE EAGLE Nil Nil
14 AXEL BLING Nil Nil
15e CLIP Nil Nil